EO draagt FilterNet over aan Kliksafe

01 juni 2018

EO draagt Filternet over aan Kliksafe

We hebben nieuws: de EO heeft FilterNet overgedragen aan Kliksafe uit Nunspeet. Vandaag is het contract getekend en is de overname een feit. Door de overname kunnen we ons als EO nog beter richten op wat we het allerliefste doen: het vertellen en doorgeven van geloofsverhalen. Kliksafe is een logische keuze, want we werken beiden al jaren aan filtering op grond van Bijbelse waarden en normen. 

Daarnaast is Kliksafe – als grootste filteraar van Nederland - de partij die de service voor veilig internet het beste kan waarborgen in de toekomst.

Wat verandert er voor u?

De huidige 12.000 FilterNet klanten zullen per 1 januari 2019 overgaan naar Kliksafe. Voor de klanten verandert er niet zo veel. Als FilterNet-klant blijft u gebruik maken van uw FilterNetsoftware, en de Kliksafe-klanten van de gefilterde verbinding van Kliksafe. Natuurlijk ligt de service voortaan ook bij Kliksafe, en zaken als administratie en facturatie: alles verhuist mee. Om dit alles soepel te laten verlopen richt Kliksafe de FilterNet B.V. op. Inhoudelijk blijft de filtering hetzelfde. Zowel FilterNet als Kliksafe werken al jaren aan filtering op grond van Bijbelse waarden en normen, en de producten vullen elkaar mooi aan. Bij de overname is ook de afspraak gemaakt dat Kliksafe zorg draagt voor het behoud en de kwaliteit van FilterNet en de doorontwikkeling ervan. 

Emiel Hop, Hoofd Uitgeven: “Een beetje weemoed hebben we natuurlijk wel na 17 jaar, maar we zijn als EO trots op deze stap voor FilterNet. We dragen FilterNet over omdat het niet meer bij de taken als omroepvereniging past. De EO is gericht op het vertellen en doorgeven van geloofsverhalen. FilterNet vraagt specialistische kennis op het gebied van ICT en Telecom. De EO kan FilterNet de komende jaren niet meer de juiste aandacht geven. We zijn daarom erg blij dat Kliksafe, de filterspecialist in Nederland, de ambitie heeft om FilterNet door te ontwikkelen. Kliksafe en de EO zijn min of meer gelijktijdig begonnen met het aanbieden van gefilterd internet en hebben al die jaren een goede band onderhouden, onder meer bij de gezamenlijke ontwikkeling van een filter voor de mobiele telefoon. Het is dan ook een logische stap dat FilterNet juist bij deze club een nieuw onderkomen krijgt”. 

Bert Jan Peters, algemeen directeur Kliksafe: “Kliksafe is gespecialiseerd in het aanbieden van gefilterd internet. Zo geven wij onder andere handen en voeten aan onze missie: Iedereen veilig online. We zijn heel blij dat we de gebruikers van FilterNet kunnen helpen met onze kennis, en daar gaan we ons ook volledig voor inzetten. Dat doen we enerzijds door ervoor te zorgen dat FilterNet klanten gebruik kunnen blijven maken van hun vertrouwde filter, en anderzijds door stevig te blijven werken aan de technische doorontwikkeling van het product, zodat het toekomstbestendig is.”