Let op! U gebruikt een sterk verouderde browserversie.

Deze browser heeft veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden van deze en andere websites weergeven.
Lees meer over het upgraden van uw browser .

De geschiedenis van FilterNet

2000-2003

 • De EO gebruikt internet voor het delen van content. Met het besef dat er online veel rommel te vinden is, wordt besloten de achterban een verantwoorde toegang tot internet te beiden. De EO wordt Virtual ISP onder de naam FilterNet;
 • In 2001 ontstaan problemen met Worldonline/Tiscali (nu inmiddels KPN). De groei valt tegen. Er wordt overgegaan naar Solcon.


2003-2005

 • Doorgroei FilterNet. FilterNet wordt winstgevend. Introductie ADSL;
 • Uitrol FilterNet naar scholen;
 • Introductie KerkFilterNet: de EO levert een dienst aan kerken, waarbij kerken hun thuis-luisteraars via luisterkastjes kerkdiensten en (EO-content) laten beluisteren.


2005-2008

 • De doorontwikkeling van FilterNet voor de consumentenmarkt stagneert, omdat de EO niet in staat is de ontwikkelingen in de markt bij te houden;
 • KerkFilterNet wordt per 1 april 2005 stopgezet;
 • De markt van internetdiensten is, vijf jaar na de start van FilterNet, ingrijpend geëvolueerd. Beleidsmatig wordt besloten het internetproviderschap los te laten en ons primair te richten op de ontwikkeling en exploitatie van een provideronafhankelijk filterplatform. De bestaande abonnementen worden verkocht aan provider Solcon.


2008-2013

 • De nieuwe dienst ontwikkelt zich goed. In 2007 telt de dienst ca 10.000 abonnees die € 1,95 betalen per maand. Eind 2013 is dit ca 16.000 met een prijs van € 2,50,-;
 • Het onderwijsabonnement stabiliseert zich deze jaren en is goed voor een omzet van circa 100.000 euro;
 • Een relatief rustige periode waar gesleuteld wordt aan het lean-en mean maken van de dienst, de prijs, nieuwe distributievormen en een online strategie.


2013-2017

 • Door de vele devices (mobiel, Playstation, tablets, internet-tv) wordt het lastiger een veilig pakket aan te bieden. Omdat Filternet ISP-onafhankelijk is, loopt de filtering niet via het netwerk van de provider maar per device naar een tussenstation. Het wordt in 2015 mogelijk ook mobiele websites te filteren, maar wel via een omweg en dat gaat in tegen de simpelheid van het product;
 • Problemen doemen op als (porno-)websites versneld gebruik maken van het HTTPS-protocol. Dit is een beveiligde verbinding die FilterNet niet toestaat te filteren. Er ontstaan meerdere ‘lekken’. Met veel effort is gewerkt aan een oplossing en die is uiteindelijk begin 2017 geïmplementeerd (in 2016 zijn al de belangrijkste gaten gedicht). Daarnaast is de inlogomgeving voor klanten grondig gerenoveerd.


2018-2019

 • In juni 2018 neemt Kliksafe FilterNet over. Zo kan de EO zich meer richten op haar kernactiviteiten als omroep. Kliksafe, als grootste filteraar van Nederland, is blij met de aankoop. Voor de klanten verandert er niet zo veel. De FilterNet-klanten blijven gebruik maken van hun FilterNetsoftware, en de Kliksafe-klanten van de gefilterde verbinding van Kliksafe. Natuurlijk ligt de service voortaan ook bij Kliksafe, en zaken als administratie en facturatie: alles verhuist mee. Zowel FilterNet als Kliksafe werken al jaren aan filtering op grond van Bijbelse waarden en normen, en de producten vullen elkaar mooi aan. Bij de overname is ook de afspraak gemaakt dat Kliksafe zorg draagt voor het behoud en de kwaliteit van FilterNet en de doorontwikkeling ervan.Emiel Hop, Hoofd Uitgeven: “Een beetje weemoed hebben we wel na 17 jaar natuurlijk, maar we zijn als EO trots op deze stap voor FilterNet. We dragen FilterNet over omdat het niet meer bij de taken als omroepvereniging past. De EO is gericht is op het vertellen en doorgeven van geloofsverhalen. FilterNet vraagt specialistische kennis op het gebied van ICT en Telecom. De EO kan FilterNet de komende jaren niet meer de juiste aandacht geven. We zijn daarom erg blij dat Kliksafe, de filterspecialist in Nederland de ambitie heeft om FilterNet door te ontwikkelen. Kliksafe en de EO zijn min of meer gelijktijdig begonnen met het aanbieden van gefilterd internet en hebben al die jaren een goede band onderhouden, onder meer bij de gezamenlijke ontwikkeling van een filter voor de mobiele telefoon. Het is dan ook een logische stap dat FilterNet juist bij deze club een nieuw onderkomen krijgt”.

  Bert Jan Peters, algemeen directeur Kliksafe: “Kliksafe is gespecialiseerd in het aanbieden van gefilterd internet. Zo geven wij onder andere handen en voeten aan onze missie: Iedereen veilig online. We zijn heel blij dat we de gebruikers van FilterNet kunnen helpen met onze kennis, en daar gaan we ons ook volledig voor inzetten. Dat doen we enerzijds door ervoor te zorgen dat FilterNet-klanten gebruik kunnen blijven maken van hun vertrouwde filter, en anderzijds door stevig te blijven werken aan de technische doorontwikkeling van het product, zodat het toekomstbestendig is.”

Meer weten over Kliksafe? Klik hier.